تبلیغات

اسلایدر

کارشناسی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش بندر انزلی

سلام، خوش آمدید.

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1392/03/6 17:37  •  نظـــرات : ()  همکاران محترم، انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات درج نموده و ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری نمایید.
http://shs.medu.ir/Portal/theme/Medu-Images/banner/banner-tarbiyatbadani-v-salamat.png
اداره آموزش و پرورش بندر انزلی آخرین ویرایش: 1394/08/4 19:30

متحرک برای وبلاگ2

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1395/12/29 21:24  •  نظـــرات : ()  


  

۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Bandera Animada de Iran ۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Bandera de Iran۩۞۩  سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرشباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩Bandera  Irani Animada
    


_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ border=0 
alt=

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_+

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
آخرین ویرایش: 1394/08/4 18:27

متحرک برای وبلاگ

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1395/12/29 21:00  •  نظـــرات : ()  

    

    

عضویت در گروه اینترنتی                     شکلک های محدثه           تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید    
http://rghiasi.persiangig.com/gif-%20gif/0%20(60).gif

http://jizjizack.persiangig.com/image/8778988.gif

      http://uploadtak.com/images/s6789_sportgif3.gif  

شکلک های محدثه

                       

دانلود با لینک مستقیمپیکوفایل   پیکوفایل

                  سوالات        


download www.funnyfun.ir دانلود آهنگ جدید رفتنی از بهادر

 

 


     

بابل 2011

  

 

نی نی شكلكنی نی شكلك

kuk.gifعکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنkuk.gif
   
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
    تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدبهار-بیست دات كام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

بهار-بیست دات كام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

آخرین ویرایش: 1394/08/4 18:27

سخنرانی آقای دباغ در سمینار همکاری توسعه ورزش مدارس

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/12/3 22:26  •  نظـــرات : ()  

آقای فرامرز دباغ سمینار همکاری توسعه ورزش مدارس به عنوان نماینده معلمین ورزش استان گیلان و اولین سخنران در این همایش سخنرانی کردند.


تصویری/ سمینار همکاری توسعه ورزش مدارس

آخرین ویرایش: 1394/12/3 22:35

قهرمانی تیم فوتسال آموزشگاهی بندرانزلی (متوسطه دور دوم)

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/11/12 21:17  •  نظـــرات : ()  

تیم فوتسال آموزشگاهی بندر انزلی بعد از یک ماراتن یک هفته ای، سرانجام به مقام قهرمانی مسابقات استان گیلان دست یافت. 

تیم های تولم شهر و سنگر نیز به مقام های دوم و سوم رسیدند. این دوره از مسابقات در شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.

بازیکنان بندر انزلی: حسین باغش دوست – فربد بلوکباشی – محمد ذوقی – شهاب یزدانی – سجاد قاصدی – مهراد تنهایی – پوریا شکورپور – پوریا جعفری – ابراهیم قنبرزاد – مهدی صیدگر

سرمربی: مهدی ستوده، سرپرست: یوسف ذوقی.ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

مسابقات آموزشگاهی فوتسال مقطع ابتدایی دور دوم و قهرمانی دبستان دستغیب

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/11/9 20:43  •  نظـــرات : ()  

این دوره از مسابقات فوتبــال آموزشگاهی 12 لغایت 16 دی ماه در سالن های شهدای فرهنگی شهرستان بندرانزلی با حضور 210 دانش آموز در قالب 21 تیم انجام گرفت که در پایان با قهرمانی تیم دستغیب به پایان رسید.

مقام اول ............دبستان شهید دستغیب ( مربی فرنود پرهیزکار)

مقام دوم............. دبستان مهرالفبا ( مربی جواد شب پره)

مقام سوم ........... دبستان طالقانی (مربی مهدی گیاهی)ادامه مطلب
آخرین ویرایش: 1394/11/12 21:16

دبستان شهید منتظری و افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/10/2 19:51  •  نظـــرات : ()   ارسال شده در: اخبار ورزشی مدارس بندر انزلی ،

افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در  دردبستان شاهد شهید منتظری بندر انزلی برگزار گردید.
 
 
اجرای برنامه به شرح زیر انجام گرفت:
1. رژه دانش آموزان
2. تلاوت آیات قرآن کریم
3. اجرای سرود ملی
4. خوشامدگویی و سخنرانی مدیریت دبستان
5. اجرای سرود المپیاد ورزشی توسط همه دانش آموزان
6. حمل مشعل المپیاد
7. اجرای حرکات نمایشی ورزشی


آخرین ویرایش: 1394/10/2 20:03

نمایشگاه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره دبیرستان فتح المبین

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/10/1 23:15  •  نظـــرات : ()   ارسال شده در: اخبار و اطلاعیه های مهم ، همایش و کارگاه های آموزشی ،

این نمایشگاه به همت پیمان دوستی مدیر دبیرستان فتح المبین و مهدی ستوده دبیر ورزش این مدرسه انجام گرفت.
در این نمایشگاه که برای هریک از کلاس های این دبیرستان جداگانه انجام شد، ابتدا مهدی ستوده برای دانش آموزان در مورد تغذیه سالم و مضرات استفاده از فست فودها صحبت کرد و بعد دانش آموزان از پوسترهای آموزشی استفاده کردند.

  

  

آخرین ویرایش: 1394/10/1 23:28

پوسترهای ایمنی غذا از مزرعه تا سفره

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/10/1 23:10  •  نظـــرات : ()  

 
پوستر ها را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
آخرین ویرایش: 1394/10/1 23:38

اولین دوره کلاس دانش افزایی پیشرفته فوتبال با حضور اردشیر پورنعمت

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/10/1 22:37  •  نظـــرات : ()   ارسال شده در: اخبار ورزشی مدارس بندر انزلی ، اخبار و اطلاعیه های مهم ،


اولین دوره دانش افزایی پیشرفته فوتبال با حضور اردشیر پورنعمت مدرس  fifa، با حضور 25 نفر از مربیان فوتبال از سراسر استان گیلان در شهرستان یندرانزلی انجام شد.

این دوره که در روزهای 8 و 9 آذر برگزار گردید و در مورد مباحث طراحی تمرین برای یک فصل - چگونگی حفظ آمادگی جسمانی یک تیم در طول یم فصل و سیستم 1-4-1-4 و راههای گلزنی در آن صحبت شد.

این دوره به همت مهدی ستوده به عنوان مدیر کلاس و فرامرز دباغ کارشناسی تربیت بدنی شهرستان بندرانزلی زیر نظر معاونت تربیت بدنی و سلامت استان و هیئت فوتبال استان گیلان انجام گرفت.

   

و حضور مربیان مدرسه فوتبال فرهنگیان در این دورهآخرین ویرایش: 1394/10/1 23:08

پیام تسلیت

نویسنده : سمیــه رمضـــانـی، کبــــری افـــــرا،مهدی ستوده 1394/09/22 22:20  •  نظـــرات : ()  

جناب آقای دکتر هادی سلطانی
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض میکنیم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان داریم
از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید.
آخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 18 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...
 

IranSkin go Up